Program för Suicidprevention 2023

Presentationer från konferensen

Onsdag 25 oktober 11.00

Onsdag 25 oktober 13.00 Suicidprevention i samverka i norra Sverige: Fokus blåljusverksamheter, psykiatri med flera samarbeten och insatser vid akuta suicidhot

Onsdag 25 oktober 13.00 Lokalt och regionalt suicidpreventivt arbete med stöd av statliga stimulansmedel

Onsdag 25 oktober 13.00 Suicidförebyggande arbete med fokus på barn och unga

Onsdag 25 oktober 15.00 Suicid i transportsystemet: om att säkra våra trafikmiljöer och räddningstjänsten som livsviktig resurs

Onsdag 25 oktober 15.00 Suicidpreventivt arbete på kommunal nivår och praktiskt stöd till implementering

Onsdag 25 oktober 15.00 Ungas psykiska hälsa: påverkansfaktorer och interventioner

Torsdag 26 oktober 10.00 Utredningar efter suicid- hur kan vi lära för att förhindra att det händer igen?

Torsdag 26 oktober 10.00 Existensiella stödinsatser i suicidprevention praktik och teori. Lyssna till exempel från sjukvården och civilsamhället

Torsdag 26 oktober 10.00 Familjepostvention och stöd till barn som efterlevande

Torsdag 26 oktober 10.00 Med samlad kraft för Sapmi

Torsdag 26 oktober 12.30 Lokal och regional samverkan och förutsättningar för suicidprevention – exempel från flera regioner

Torsdag 26 oktober 12.30 Kopplingen mellan stigma och suicid – Vad kan vi göra för att minska stigmat?

Torsdag 26 oktober 12.30 Individinriktade insatser för självmordsnära

Johanna Nordin MIND filmer https://mind.se/chatt/

Torsdag 26 oktober 12.30 Samverkan för att förhindra suicid bland barn och unga

Torsdag 26 oktober 12.30 Strukturerat arbetssätt för efterlevande efter suicid

Programmet som pdf här

Program onsdag 25 oktober 2023

09.00 – 10.15Registrering och fika
10.15 – 10.50Inledning och välkomna
Moderator: Frida Boisen
Jakob Forssmed; Socialminister
Karin Tegmark Wisell; Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Katarina Nyberg Finn, Värdregionen Jämtland Härjedalen
Samtal på scenen – egenerfaren hjärnkollsambassadör, Ullakarin Nyberg Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri och Frida Boisen
10.50 – 11.00Rörelsepaus med Helena Ekholm Lic. personlig tränare, fd skidskytt
11.00 – 12.00Plenar 1 – Befolkningsinriktat förebyggande arbete med bl.a.
Gergö Hadlaczky; verksamhetschef, NASP, Suicidprevention: att köpa tid när den behövs som allra mest
Läs mer...

Lena Thunander Sundbom; utredare, Läkemedelsverket
Läs mer...

Paneldiskussion: Vad behövs för att med samlad kraft rädda liv?
Kerstin Evelius SKR, Rickard Bracken Suicide Zero, Daniel Burman Storumans kommun, Ullakarin Nyberg
12.00 – 13.00Lunch och utställarbesök
13.00 – 14.30Parallella seminarier
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
14.30 – 15.00Fika och utställarbesök
15.00 – 16.30Parallella seminarier
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
16.40-17.00Summering av dagen
19.00Konferensmiddag på Best Western Hotell Gamla Teatern

Program torsdag 26 oktober 2023

08.30 – 09.30Plenarföreläsning 2
Stöd till efterlevande efter suicid, Inger Händestam, Spes förbundsordförande och Björn Eklund Spes kommunikatör samt efterlevande från Spes
Läs mer...

Jon Petter Stoor; forskare, Senter for samisk helseforskning, UIT
Läs mer...
09.30 – 10.00Fika och utställarbesök
10.00 – 11.30Parallella seminarier
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
11.30 – 12.30Lunch och utställarbesök
12.30 – 14.00Parallella seminarier
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...
14.00 – 14.15Paus för förflyttning
14.15-15.00Plenar 3
Michael Westerlund; Fil.dr, forskare, SU, KI, NASP – Hur kan framställandet av självmord i
media påverka suicidtalen och hur ser det ut i Sverige?
Läs mer...

Ullakarin Nyberg; Överläkare, med.dr, Norra Stockholms psykiatri – Suicid i operans värld
Helena Frielingsdorf Lundqvist; Psykiatriker och ST-läkare
Läs mer...
15.00 –Avslutning och fika på plats eller ta med på vägen hem

Moderator

Frida Boisen

Författare, journalist och programledare.

Talare

Jon Petter Stoor

Fil dr, psykolog
postdoktor, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå Universitet, forskare, Senter for samisk helseforskning, UiT – Norges Arktiske Universitet

Ullakarin Nyberg

Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri
”Livet med Ullakarin Nyberg” i SR P1, podden ”På liv och död” som ges ut av MIND och mitt sommarprat 2021

Jakob Forssmed

Sveriges Socialminister med ansvar för
Folkhälsa Tandvård
Psykiatri
Idrott, Civilsamhälle och trossamfund

Lena Thunander Sundbom

Utredare Läkemedelsverket

Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Gergö Hadlaczki

Enhetschef vid Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention vid SLSO

Kerstin Evelius

Chef för psykisk hälsa SKR

Rickard Bracken

Generalsekreterare Suicide Zero

Daniel Burman

Folkhälsosamordnare Storumans kommun

Inger Händestam

Förbundsordförande SPES

Björn Eklund

Kommunikatör och efterlevande SPES

Michael Westerlund

Fil dr, forskare, SU, KI, NASP

Helena Frielingsdorf Lundqvist

Psykiatriker och ST-läkare